Søg

REACH

REACH

REACH, står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på en forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at tusindvis af kemiske stoffer, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. REACH har betydning for alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes på en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier kræves en EU godkendelse før brug, og hvis der er egnede alternative mindre farlige stoffer, så kan man ikke få en godkendelse.

Cookies